CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

5520/014

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara

Chân váy mini cạp cao, có hàng khuy cài phía trước. Túi giả phía trước, cạp may con đỉa.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY MINI CẠP CAO CÀI KHUY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng