CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

4661/188

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara

Chân váy midi có hàng khuy cài phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY MIDI IN HỌA TIẾT CÀI KHUY PHÍA TRƯỚC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng