CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT Chi tiết

 

MÀU: Nâu vàng

2010/601

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara

Chân váy cạp cao, xếp li lớn phía trước và hai bên. Khóa kéo ẩn ở đường may bên hông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY MIDI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng