CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY Chi tiết

 

MÀU: Màu đất nung

7901/173

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara

Chân váy midi có cạp co giãn và buộc dây. Cài khuy phía trước. Có túi hai bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY MIDI CÀI KHUY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng