CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

2420/753

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara

Chân váy vải rũ cạp cao, có chi tiết xếp nếp phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG KẺ SỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng