CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

2067/612

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara

Chân váy midi kiểu xà rông in họa tiết kẻ ca rô. Có thắt lưng cùng tông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG HỌA TIẾT KẺ CA RÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng