CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2108/878

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Chân váy midi vải rũ, kiểu xà rông, chần chỉ nổi khác màu. Cài phía trước bằng một khuy cỡ lớn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY KIỂU XÀ RÔNG CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng