CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI Chi tiết

 

MÀU: Các sản phẩm màu xanh

7568/156

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara

Chân váy xếp li, cạp chun.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY KẺ NHÚN LI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng