CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH Chi tiết

 

MÀU: Màu cam

3471/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara

Chân váy dệt kim có gân, xẻ gấu bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng