CHÂN VÁY KẺ CÀI KHUY Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng/Xanh hải quân

0371/602

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KẺ CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KẺ CÀI KHUY từ Zara

Chân váy kẻ và cài khuy phía trước, có túi hai bên. Cạp nhỏ bo chun ở phía sau.

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KẺ CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KẺ CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KẺ CÀI KHUY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng