CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

9878/053

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara

Chân váy bó, cạp cao, kèm thắt lưng bằng vải khác chất liệu. Sau lưng xẻ gấu. Cài bằng khóa kéo ẩn ở đường may sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY KÈM THẮT LƯNG VẢI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng