CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

5584/071

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara

Chân váy cạp co giãn, gấu xẻ và may bất đối xứng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY JACQUARD GẤU LỆCH từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng