CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen/Trắng

4786/044

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara

Chân váy ngắn cạp cao, eo xếp nếp co giãn kiểu tổ ong. Gấu có viền kiểu lượn sóng. Khóa kéo kim loại bên hông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY DẬP LỖ VÀ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng