CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4886/054

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Chân váy cạp cao, kèm thắt lưng bản rộng bọc vải cùng màu. Chần chỉ nổi khác màu trang trí. Hàng khuy cài ẩn dưới vạt che phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng