CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

7149/064

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara

Chân váy midi cạp cao nhún li, chần chỉ nổi khác màu. Túi hai bên ẩn ở đường may. Khóa kéo ẩn ở đường may bên hông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY CHẦN CHỈ KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng