CHÂN VÁY BÚT CHÌ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4387/023

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara

Chân váy bút chì cạp lỡ. Gấu sau lưng có đường xẻ ở chính giữa.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 6 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 7 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 8 / CHÂN VÁY BÚT CHÌ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng