CHÂN VÁY ĐÍNH KHUY KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0594/615

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / CHÂN VÁY ĐÍNH KHUY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / CHÂN VÁY ĐÍNH KHUY KHÁC MÀU từ Zara

Chân váy có cạp điều chỉnh được ở bên trong, cài khuy màu tương phản phía trước.

Hình ảnh 3 / CHÂN VÁY ĐÍNH KHUY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / CHÂN VÁY ĐÍNH KHUY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / CHÂN VÁY ĐÍNH KHUY KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng