BODYSUIT XUYÊN THẤU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5039/117

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BODYSUIT XUYÊN THẤU từ Zara
Hình ảnh 2 / BODYSUIT XUYÊN THẤU từ Zara

Bodysuit cổ xẻ tròn phía trước và sau lưng. Tay sát nách, cài khuy bấm ở đáy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / BODYSUIT XUYÊN THẤU từ Zara
Hình ảnh 4 / BODYSUIT XUYÊN THẤU từ Zara
Hình ảnh 5 / BODYSUIT XUYÊN THẤU từ Zara
Hình ảnh 6 / BODYSUIT XUYÊN THẤU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng