BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh dịu

1165/526

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 2 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara

Bodysuit cổ tròn, tay ngắn ráp bèo. Cài khuy ở đáy, phối họa tiết chữ màu neon phía trước.

Hình ảnh 3 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 4 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 5 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 6 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 7 / BODYSUIT PHỐI HỌA TIẾT CHỮ MÀU NEON từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng