BODYSUIT HAI DÂY Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5410/150

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BODYSUIT HAI DÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / BODYSUIT HAI DÂY từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Bodysuit cổ chữ V xẻ sâu phía trước và sau lưng. Cài khuy bấm ở đáy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / BODYSUIT HAI DÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / BODYSUIT HAI DÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / BODYSUIT HAI DÂY từ Zara
Hình ảnh 6 / BODYSUIT HAI DÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng