BODYSUIT CỔ CHỮ V Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0085/007

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 2 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Bodysuit tay sát nách, cổ chữ V xẻ sâu. Cài khuy bấm ở đáy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 4 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 5 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 6 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 7 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 8 / BODYSUIT CỔ CHỮ V từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng