BA LÔ MÀU TRƠN CÓ NHIỀU NGĂN Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

1710/306

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BA LÔ MÀU TRƠN CÓ NHIỀU NGĂN từ Zara
Hình ảnh 2 / BA LÔ MÀU TRƠN CÓ NHIỀU NGĂN từ Zara

Ba lô bằng vải kỹ thuật màu trơn, có chi tiết lưới. Có hai ngăn lớn, một ngăn phía trước và một ngăn phía sau, cài khóa kéo. Có ngăn phụ nhỏ bên trong ngăn lớn phía sau. Có một ngăn phụ phía trước buộc dây rút. Có các ngăn phụ phía dưới và hai bên. Có lớp vải lót bên trong. Có một quai xách tay và hai quai đeo vai điều chỉnh được. Không bao gồm bóng.

Cao x Rộng x Sâu: 43 x 28 x 13 cm

Hình ảnh 3 / BA LÔ MÀU TRƠN CÓ NHIỀU NGĂN từ Zara
Hình ảnh 4 / BA LÔ MÀU TRƠN CÓ NHIỀU NGĂN từ Zara
Hình ảnh 5 / BA LÔ MÀU TRƠN CÓ NHIỀU NGĂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng