BỘ PIJAMA HỌA TIẾT CÚN CON Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3339/508

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỘ PIJAMA HỌA TIẾT CÚN CON từ Zara
Hình ảnh 2 / BỘ PIJAMA HỌA TIẾT CÚN CON từ Zara

Bộ pijama in họa tiết, vạt đắp chéo cài bằng khuy bấm. Tay dài, bo có gấu lật.

Hình ảnh 3 / BỘ PIJAMA HỌA TIẾT CÚN CON từ Zara
Hình ảnh 4 / BỘ PIJAMA HỌA TIẾT CÚN CON từ Zara
Hình ảnh 5 / BỘ PIJAMA HỌA TIẾT CÚN CON từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng