BỘ ÁO LIỀN QUẦN VẢI GÂN KIỂU CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

8501/593

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỘ ÁO LIỀN QUẦN VẢI GÂN KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỘ ÁO LIỀN QUẦN VẢI GÂN KIỂU CƠ BẢN từ Zara

Áo liền quần quai mảnh, có khuy bấm ở đũng

Sản phẩm này thuộc loại nhỏ, bạn nên chọn cỡ to hơn bình thường.

Hình ảnh 3 / BỘ ÁO LIỀN QUẦN VẢI GÂN KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỘ ÁO LIỀN QUẦN VẢI GÂN KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỘ ÁO LIỀN QUẦN VẢI GÂN KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng