BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ tía

1108/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara

Bốt cổ ngắn màu đỏ bordeaux, gót cao vừa. Buộc dây phía sau thân giày. Ống rộng. Mũi nhọn.

Gót cao 5 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT VẢI CAO GÓT BUỘC DÂY PHÍA SAU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng