BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5526/202

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara

Bốt thể thao màu trắng có dây buộc và móc gài bằng kim loại với bề mặt lì. Màu trắng. May kiểu chần bông hai bên. Dập vân nổi hình động vật ở lưỡi gà. Đế dày, phối màu trắng và xám.

Hình ảnh 3 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT THỂ THAO MÀU TRẮNG DẬP VÂN NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng