BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

2152/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara

Bốt cổ ngắn dáng thể thao có dây buộc. May kiểu chần bông hai bên. Có 8 hàng lỗ xỏ dây. Thân bốt dập vân nổi hình động vật trang trí. Đế màu trắng.

Hình ảnh 3 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 8 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 9 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 10 / BỐT THỂ THAO DẬP VÂN NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng