BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT Chi tiết

 

MÀU: Da báo

2812/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara

Bốt cổ ngắn họa tiết da động vật. Mũi nhọn. Khóa kéo phía bên trong.

Gót cao 7 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng