BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2156/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara

Bốt cổ ngắn đế bằng màu đen. Phối chất liệu co giãn bên thân bốt. Trang trí chi tiết kim loại dưới gót. Mũi nhọn.

Gót cao 3,0 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT GÓT THẤP CÓ ĐAI CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng