BỐT DA MÀU BE Chi tiết

 

MÀU: Màu be

2051/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA MÀU BE từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA MÀU BE từ Zara

Bốt da có dây. Màu be đậm. Có 8 hàng lỗ xỏ dây. Có đường may ở viền. Đế dày, màu nâu đậm.

Hình ảnh 3 / BỐT DA MÀU BE từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA MÀU BE từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA MÀU BE từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng