BỐT DA MÀU ĐEN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2005/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA MÀU ĐEN từ Zara

Bốt da không dây buộc. Màu đen. Cài bằng khóa kéo bên hông. May kiểu chần bông phía sau cổ. Khuôn giày tròn.

Hình ảnh 3 / BỐT DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA MÀU ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng