BỐT DA LỘN MÀU NÂU Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu

2003/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA LỘN MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA LỘN MÀU NÂU từ Zara

Bốt cổ ngắn bằng da lộn, dáng thể thao. Màu nâu. Có hai đai co giãn hai bên và quai kéo phía sau để dễ xỏ bốt hơn.

Hình ảnh 3 / BỐT DA LỘN MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA LỘN MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA LỘN MÀU NÂU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng