BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN Chi tiết

 

MÀU: Màu da

2061/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Bốt da không dây buộc. Cài bằng khóa kéo bên thân. Đường may nổi trang trí trên thân bốt. Mũi vuông.

Hình ảnh 3 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT DA KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng