BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2134/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara

Bốt da cổ ngắn màu đen. Cổ bốt dáng cao vừa. Chi tiết viền nổi trên thân bốt. Gót cao vừa.

Gót cao 7 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT DA CAO GÓT CỔ VỪA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng