BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM Chi tiết

 

MÀU: Màu be

2002/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara

Bốt da cổ ngắn dáng desert. Màu be đậm. Có 3 hàng lỗ xỏ giày. Miếng lót đế giày được xử lý nhiệt để tạo cảm giác thoải mái hơn. Đế màu trắng.

Hình ảnh 3 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT DA CỔ NGẮN MÀU BE ĐẬM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng