BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu

5628/202

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 8 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 1 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara

Bốt bằng da, cài bằng dây buộc. Màu nâu. Có 8 lỗ xỏ dây. Có đường may ở viền.

Hình ảnh 2 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 3 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 8 / BỐT DA BUỘC DÂY MÀU NÂU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng