BỐT DA BÓNG MÀU NÂU Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu

5634/202

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA BÓNG MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA BÓNG MÀU NÂU từ Zara

Bốt da có dây. Màu nâu, có bề mặt da bóng. Có 7 lỗ xỏ dây giày. Thân giày đục lỗ nhỏ trang trí.

Hình ảnh 3 / BỐT DA BÓNG MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA BÓNG MÀU NÂU từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA BÓNG MÀU NÂU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng