BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2158/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara

Bốt chelsea da màu đen, đế bằng. Dập đinh tán trang trí ở đai co giãn ở hai bên thân bốt. Đế xẻ rãnh.

Đế cao 3,5 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT DA ĐẾ BẰNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng