BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

1110/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara

Bốt cổ ngắn cao gót thiết kế kiểu bít tất, màu đỏ. Miệng bốt co giãn ôm chân. Mũi nhọn. Gót vuông.

Gót cao 7,5 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CO GIÃN MÀU ĐỎ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng