BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7148/201

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara

Bốt cổ ngắn gót cao màu đen. Thân giày bằng vải co giãn. Mũi nhọn.

Gót cao 10,0 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CAO GÓT VẢI CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng