BỐT CAO GÓT DA LỘN Chi tiết

 

MÀU: Màu xám

3109/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara

Bốt cổ ngắn bằng da màu ghi. Cố định bằng khóa kéo.

Gót cao 6,0 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CAO GÓT DA LỘN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng