BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6070/201

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara

Bốt cổ ngắn gót cao màu đen. Gót vuông màu bạc ánh kim. Có khóa kéo phía sau.

Gót cao 6,0 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CỔ NGẮN GÓT ÁNH KIM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng