BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3100/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara

Bốt cổ ngắn gót cao màu đen. Cài bằng dây giày. Mũi nhọn.

Gót cao 9,5 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CỔ NGẮN CAO GÓT BUỘC DÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng