BĂNG ĐÔ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3694/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BĂNG ĐÔ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 2 / BĂNG ĐÔ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara

Băng đô co giãn in họa tiết nhiệt đới, có chi tiết nút thắt trang trí.

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / BĂNG ĐÔ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 4 / BĂNG ĐÔ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 5 / BĂNG ĐÔ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng