BỘ LIỀN CHẤM BI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2972/001

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 2 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara

Bodysuit cổ chữ V khoét sâu, có ve lật và vạt đắp chéo. Dài tay. Cài khuy bấm ở đáy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 4 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 5 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 6 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 7 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 8 / BỘ LIỀN CHẤM BI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng