BỐT NHUNG CAO GÓT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1105/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara

Bốt cổ ngắn vải nhung, màu đen. Gót kiểu màu lì. Mũi nhọn.

Gót cao 2,5 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT NHUNG CAO GÓT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng