BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu da

3112/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Bốt cao gót màu be. Thêu họa tiết hoa trang trí một bên thân bốt. Gót hình trụ bọc vải. Khóa kéo bên.

Gót cao 7,8 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CAO GÓT THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng