BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT Chi tiết

 

MÀU: Màu da

2104/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 2 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara

Bốt cổ ngắn màu be, có gót cao. Thân bốt phối vải gân nổi co giãn có thể điều chỉnh được. Mũi nhọn. Gót nhọn.

Gót cao 8 cm.

Hình ảnh 3 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 4 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 5 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 6 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 7 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 8 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 9 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Hình ảnh 10 / BỐT CAO GÓT CỔ NGẮN DÁNG BÍT TẤT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng