BÍT TẤT CHẤM BI NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

3334/409

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / BÍT TẤT CHẤM BI NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / BÍT TẤT CHẤM BI NHIỀU MÀU từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Bít tất họa tiết chấm bi nhiều màu, phần cổ chân bo vải gân nổi.

CỠ DUY NHẤT

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Giao hàng
Đổi và trả lại hàng