ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu nhạt

0951/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara

Áo cổ tròn, tay ngắn. Sau lưng xẻ và cài khuy, có chi tiết nút thắt trang trí phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO VẶN XOẮN PHÍA TRƯỚC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng